Finansų apskaita

Visiems verslininkams labai svarbu turėti galimybę analizuoti bendrovės finansinę ir ekonominę padėtį, atsižvelgiant į visų finansinių srautų judėjimą. Šiam tikslui naudojama finansų apskaita.

Finansų apskaitos tikslai:

Jeigu Jūsų įmonei būtina išlaikyti arba padidinti veiklos rodiklius, bet kokia klaida ar netikslumas gali turėti kritinę įtaką galutiniam darbo veiksmingumo įvertinimui.

Finansų apskaitos tvarkymas reikalauja griežtai laikytis įstatymuose numatytų taisyklių ir standartų reikalavimų. Būtent todėl mūsų specialistai yra pasirengę atlikti Jūsų pajamų ir išlaidų analizę bei padaryti atitinkamas išvadas ir priimti sprendimus pagal visas teisės aktų normas.

Steponkus&CO FMAB siūlo:

Šiuo metu užsakomosios finansų apskaitos paslaugos yra pagrindinis būdas sumažinti įmonės išlaidas. Susitelkite į svarbiausią savo įmonės koncepciją. Visa kita atliksime mes.

Torontas vertybinių popierių birža
Торонтская фондовая биржа является одной из самых больших фондовых бирж в мире. Она занимает восьмое место среди самых больших в мире фондовых бирж по рыночной капитализации.