Dokumentai

Klientams

Norint pradėti bendradarbiavimą, būtina pasirašyti investicinių paslaugų teikimo sutartį.

Investicinių paslaugų teikimo sutartis (juridiniams asmenims)
Investicinių paslaugų teikimo sutartis (fiziniams asmenims)
Nuostatos ir sąlygos (Bendroji Investicinių paslaugų sutarties dalis)
Audito išvados
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 1998 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2001 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2002 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybe už 2003 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybe už 2004 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybe už 2005 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2006 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2007 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2008 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2009 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2010 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2011 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2012 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2013 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2014 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2015 metus
Nepriklausomo auditoriaus ataskaita apie finansinių ataskaitų rinkinį, metinį pranešimą ir socialinių klausimų ataskaitą 2017 m.
Metinės finansinės atskaitomybės rinkinio už 2017 m. aiškinamasis raštas
Nepriklausomo auditoriaus išvada, finansinės ataskaitos už 2018 metus
Nepriklausomo auditoriaus išvada, finansinės ataskaitos už 2019 metus
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl dividendų išmokėjimo
Investavimo procedūros
POLICY OF FINANCIAL INSTRUMENTS (PRODUCTS) MANAGEMENT AND INVESTMENT RISK ASSESSMENT
PROCEDURE FOR CLIENTS CATEGORISATION AS PROFESSIONAL, NON- PROFESSIONAL AND ELIGIBLE COUNTERPARTIES
PERSONAL DATA PROCESSING POLICY
ORDER EXECUTION POLICY
COMPLAINTS ASSESSMENT PROCEDURE