Gerbiamas kliente,
Please carefully review the important message provided within the client cabinet.

Dokumentai

MiFID II
Top 5 Execution venues 2021
5 pagrindinės pavedimų vykdymo vietos 2020 m
5 pagrindinės pavedimų vykdymo vietos 2019 m
Investicinių fondų aprašymas
Obligacijų aprašymas
Akcijų aprašymas
Produktų grupės, apibrėžimai, teigiamos / neigiamos tikslinės rinkos ir platinimo strategijos
Skatinimo politika
Skundų vertinimo procedūra
Klientų priskyrimo profesionaliems, neprofesionaliems klientams ir reikalavimus atitinkančioms sandorio šalims procedūra
Pavedymų vykdymo politika
Interesų konfliktų vengimo politika
Klientams
Pagrindinė informacija apie įsipareigojimų investuotojams apsaugą
Asmens duomenų tvarkymo politika
Įkainiai
Audito išvados
Nepriklausomo auditoriaus ataskaita apie finansinių ataskaitų rinkinį, metinį pranešimą ir socialinių klausimų ataskaitą 2017 m.
Metinės finansinės atskaitomybės rinkinio už 2017 m. aiškinamasis raštas
Nepriklausomo auditoriaus išvada, finansinės ataskaitos už 2018 metus
Nepriklausomo auditoriaus išvada, finansinės ataskaitos už 2019 metus
Nepriklausomo auditoriaus išvada, finansinės ataskaitos už 2020 metus
Nepriklausomo auditoriaus išvada, finansinės ataskaitos už 2021 metus
Neeilinis visuotinis FM AB Macte Invest akcininkų susirinkimas 2021-11-11
Atmintine del balsavimo FM AB Macte Invest
Bendrasis balsavimo biuletenis FM AB Macte Invest
Pakartotinis neeilinis visuotinis FM AB Macte Invest akcininkų susirinkimas 2021-11-24
Atmintine del balsavimo FM AB Macte Invest
Bendrasis balsavimo biuletenis FM AB Macte Invest
Eilinis visuotinis FM AB Macte Invest akcininkų susirinkimas 2022-05-02
Prasymas pateikti susipazinti su dokumentais FM AB Macte Invest
Bendrasis balsavimo biuletenis FM AB Macte Invest
Pakartotinis eilinis visuotinis FM AB Macte Invest akcininkų susirinkimas 2022-05-20
Prasymas pateikti susipazinti su dokumentais FM AB Macte Invest
Bendrasis balsavimo biuletenis FM AB Macte Invest
Neeilinis visuotinis FM AB Macte Invest akcininkų susirinkimas 2023-02-21
Atmintine del balsavimo FM AB Macte Invest
Bendrasis balsavimo biuletenis FM AB Macte Invest
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl dividendų išmokėjimo
Stand with Ukraine