Dokumentai

MiFID II
Santrauka
5 pagrindinės pavedimų vykdymo vietos 2020 m
5 pagrindinės pavedimų vykdymo vietos 2019 m
Išvestinių produktų aprašymas
Investicinių fondų aprašymas
Obligacijų aprašymas
Akcijų aprašymas
Produktų grupės, apibrėžimai, teigiamos / neigiamos tikslinės rinkos ir platinimo strategijos
Klientams

Norint pradėti bendradarbiavimą, būtina pasirašyti investicinių paslaugų teikimo sutartį.

Pagrindinė informacija apie įsipareigojimų investuotojams apsaugą
Audito išvados
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 1998 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2001 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2002 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybe už 2003 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybe už 2004 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybe už 2005 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2006 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2007 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2008 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2009 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2010 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2011 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2012 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2013 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2014 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2015 metus
Nepriklausomo auditoriaus ataskaita apie finansinių ataskaitų rinkinį, metinį pranešimą ir socialinių klausimų ataskaitą 2017 m.
Metinės finansinės atskaitomybės rinkinio už 2017 m. aiškinamasis raštas
Nepriklausomo auditoriaus išvada, finansinės ataskaitos už 2018 metus
Nepriklausomo auditoriaus išvada, finansinės ataskaitos už 2019 metus
Nepriklausomo auditoriaus išvada, finansinės ataskaitos už 2020 metus
Neeilinis visuotinis FM AB Macte Invest akcininkų susirinkimas 2021-11-11
Atmintine del balsavimo FM AB Macte Invest
Bendrasis balsavimo biuletenis FM AB Macte Invest
Pakartotinis neeilinis visuotinis FM AB Macte Invest akcininkų susirinkimas 2021-11-24
Atmintine del balsavimo_FM AB Macte Invest
Bendrasis balsavimo biuletenis FM AB Macte Invest
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl dividendų išmokėjimo
Investavimo procedūros
Asmens duomenų tvarkymo politika
Skatinimo politika
Skundų vertinimo procedūra
Klientų priskyrimo profesionaliems, neprofesionaliems klientams ir reikalavimus atitinkančioms sandorio šalims procedūra
Pavedymų vykdymo politika
Interesų konfliktų vengimo politika