Dokumentai

Klientams

Norint pradėti bendradarbiavimą, būtina pasirašyti investicinių paslaugų teikimo sutartį.

Investicinių paslaugų teikimo sutartis (juridiniams asmenims)
Investicinių paslaugų teikimo sutartis (fiziniams asmenims)
Nuostatos ir sąlygos (Bendroji Investicinių paslaugų sutarties dalis)
Audito išvados
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 1998 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2001 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2002 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybe už 2003 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybe už 2004 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybe už 2005 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2006 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2007 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2008 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2009 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2010 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2011 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2012 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2013 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2014 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2015 metus
Nepriklausomo auditoriaus ataskaita apie finansinių ataskaitų rinkinį, metinį pranešimą ir socialinių klausimų ataskaitą 2017 m.
Metinės finansinės atskaitomybės rinkinio už 2017 m. aiškinamasis raštas
Nepriklausomo auditoriaus išvada, finansinės ataskaitos už 2018 metus
Taisyklės ir politikos
Darbuotojų atlyginimų politika
Pagrindinė informacija apie įsipareigojimų investuotojams apsaugą
Investuotojų apsaugos priemonės
Finansinės priemonės ir galimos investavimo į finansines priemones rizikos
Pavedimų vykdymo, sujungimo ir sandorių paskirstymo politika
Interesų konfliktų vengimo politika bei skatinimo priemonių aprašymas
Klientų skirstymo į neprofesionalius, profesionalius ir tinkamas sandorio šalis tvarka
Trečiųjų asmenų, kuriems saugoti gali būti perduotas klientų turtas, sąrašas
Įsipareigojimai investuotojams apdrausti
Asmens duomenų tvarkymo politika
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarka
Pavedimų vykdymo politika