Gerbiamas kliente,
Please carefully review the important message provided within the client cabinet.
Įkainiai įsigalioja 2022 m. sausio 17 dieną.

PREKYBOS OPERACIJOS

Prekyba obligacijomis

USD
0,1%
Min 100 EUR
EUR
0,1%
Min 100 EUR
CHF
0,2%
Min 100 EUR
HKD
0,4%
Min 100 EUR
CNY
0,4%
Min 100 EUR

PREKYBA AKCIJOMIS

JAV
0,15%
Min 25 USD
Vokietija
0,30%
Min 30 EUR
Jungtinė Karalystė
0,30%
Min 30 EUR
Latvija, Lietuva, Estija
0,30%
Min 30 EUR
Europa
0,30%
Min 30 EUR
Azija
0,5%
Min 100 USD
Už operacijas USD imamas komisinis mokestis USD, o už operacijas visomis kitomis valiutomis (išskyrus Aziją) imamas komisinis mokestis EUR. Jei komisinio mokesčio valiuta skiriasi nuo operacijos valiutos, komisinis mokestis apskaičiuojamas pagal Lietuvos banko svetainėje nurodytą valiutos keitimo kursą operacijos dieną.
Kai kuriose šalyse / biržose už prekybą finansinėmis priemonėmis pagal valstybės teisės aktus gali būti imami mokesčiai (pavyzdžiui, JK ir ES).
Pakeitus užsakymo duomenis, jie laikomi dviem atskirais užsakymais ir imami atitinkami komisiniai mokesčiai.

Saugojimo įkainis (per metus)

JAV, Europa
0,252%
Min 3 EUR / mėnesį
JAV alternatyviose biržose listinguojamos akcijos (US penny stock)
0,288%
Min 3 EUR / mėnesį
Euroobligacijų rinka
0,252%
Min 3 EUR / mėnesį
Custody fee is calculated based on the daily basis.
Obligacijų saugojimo mokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į nominalią priemonės vertę. Akcijų ir fondų saugojimo mokestis apskaičiuojamas pagal dabartinę priemonės rinkos vertę. Jei dabartinė rinkos kaina nežinoma, akcijų ir fondų vertė apskaičiuojama pagal naujausią žinomą kainą.

KITOS PASLAUGOS

Sąskaitos atidarymo svarstymas (išskyrus ES fizinius asmenis)
300 EUR
Vertybinų popierių pervedimas į/iš savo sąskaitos
100 EUR + trečiųjų šalių įkainiai
Vertybinų popierių pervedimas į/iš sąskaitos Macte Invest FM AB (vidinis nemokestinis pervedimas, angl. Free of Payment, FoP)
50 EUR
Vertybinių popierių pervedimas iš emitento sąskaitos
50 EUR
Vertybinių popierių pervedimas į/iš kitos sąskaitos
0.1%, mažiausiai 100 USD/EUR + trečiųjų šalių įkainiai
Finansinių priemonių siuntimas/gavimas, taikant vienalaikį vertybinių popierių bei lėšų pervedimo principą, angl. delivery versus payment, DvP)
0.1%, mažiausiai 100 EUR + trečiųjų šalių įkainiai
Lėšų pervedimas eurais arba kitomis užsienio valiutomis
50 EUR + trečiųjų šalių įkainiai
Pažymos auditoriui parengimas (per 30 dienų)
50 EUR
Pažymos auditoriui parengimas (per 3 dienas)
100 EUR
Finansinių priemonių pervedimas dėl esminio įvykio (mokestis taikomas investuotojams, dalyvaujantiems savanoriškuose užsienio bendrovių esminiuose įvykiuose)
50 EUR/ val.+ trečiųjų šalių įkainiai, mažiausiai 50 EUR
Rusijos Federacijoje išleisti vertybiniai popieriai arba vertybiniai popieriai, susiję su Rusijos Federacija
Pagal susitarimą
Kitos paslaugos
Pagal susitarimą
Mokesčius už anksčiau išvardytas finansines priemones ar sandorius galima gauti paprašius.
Klientas gali turėti kitų išlaidų, įskaitant mokesčius ir trečiųjų šalių mokesčius, susijusius su finansinių priemonių sandoriais (Тrečiųjų asmenų išlaidos)
Prisegtame dokumente - „Ex-ante išlaidų ir mokesčių atskleidimas“, klientas gali rasti apibendrintą informaciją apie visas einamąsias išlaidas ir mokesčius, kuriuos klientas gali tikėtis sumokėti, jei tam tikrą finansinę priemonę išlaikytų per vienerius kalendorinius metus. Dokumente “Ex-ante išlaidų ir išlaidų atskleidimas” nėra atsižvelgiama į pagrindinės finansinės priemonės rinkos kainos pokyčius.
Pasaulio vertybinių popierių rinka
Frankfurto vertybinių popierių birža, Vokietija
10-я в мире фондовая биржа по рыночной капитализации
Stand with Ukraine