Įkainiai įsigalioja 2021 m. birželio 1 dieną.

PREKYBOS OPERACIJOS

Prekyba obligacijomis

USD
0,08%
Min 100 USD
EUR
0,08%
Min 100 EUR
RUB
0,08%
Min 10000 RUB
CHF
0,2%
Min 100 CHF
HKD
0,4%
Min 1000 HKD
CNY
0,4%
Min 1000 CNY

PREKYBA AKCIJOMIS

JAV
0,15%
Min 25 USD
Vokietija
0,30%
Min 30 EUR
Jungtinė Karalystė
0,30%
Min 30 EUR
Rusija
0,25%
Min 3000 RUB
Latvija, Lietuva, Estija
0,30%
Min 30 EUR
Europa
0,30%
Min 30 EUR
Azija
0,5%
Min 100 USD
Komisija imama sandorio valiuta ir yra taikoma visoms akcijoms, kuriomis prekiaujama atitinkamos šalies reguliuojamoje rinkoje arba daugiašalėje prekybos sistemoje, nepriklausomai nuo emitento gyvenamosios vietos. Jei taikoma minimali fiksuota komisinė suma, o komisijos valiuta skiriasi nuo operacijos valiutos, komisija imama sandorio valiuta pagal oficialų Lietuvos banko kursą sandorio dieną.
Kai kuriose šalyse / biržose prekybai finansinėmis priemonėmis gali būti taikomi papildomi mokesčiai pagal valstybės teisės aktus.

Saugojimo įkainis (per metus)

JAV, Europa
0,20%
JAV alternatyviose biržose listinguojamos akcijos (US penny stock)
0,24%
Rusijos Federacija
0,60%
Euroobligacijų rinka
0,20%
Saugojimo mokestis apskaičiuojamas pagal tos dienos vertę.
Obligacijų saugojimo mokestis apskaičiuojamas pagal nominalią investicinio instrumento vertę. Akcijų ir Fondų saugojimo mokestis apskaičiuojamas pagal investicinio instrumento rinkos vertę atsiskaitymo dieną.

KITOS PASLAUGOS

Sąskaitų atidarymas (išskyrus ES fizinius asmenis)
100 EUR / val., mažiausiai 100 EUR
Vertybinų popierių pervedimas į/iš savo sąskaitos
100 USD/EUR + trečiųjų šalių įkainiai
Vertybinų popierių pervedimas į/iš sąskaitos Macte Invest FM AB (vidinis nemokestinis pervedimas, angl. Free of Payment, FoP)
50 USD/EUR
Vertybinių popierių pervedimas iš emitento sąskaitos
50 EUR
Vertybinių popierių pervedimas į/iš kitos sąskaitos
0.1%, mažiausiai 100 USD/EUR + trečiųjų šalių įkainiai
Finansinių priemonių siuntimas/gavimas, taikant vienalaikį vertybinių popierių bei lėšų pervedimo principą, angl. delivery versus payment, DvP)
0.1%, mažiausiai 100 USD/EUR + trečiųjų šalių įkainiai
Lėšų pervedimas USD
50 USD + trečiųjų šalių įkainiai
Lėšų pervedimas eurais arba kitomis užsienio valiutomis
50 EUR + trečiųjų šalių įkainiai
Pažymos auditoriui parengimas (per 30 dienų)
50 EUR
Pažymos auditoriui parengimas (per 3 dienas)
100 EUR
Finansinių priemonių pervedimas dėl esminio įvykio (mokestis taikomas investuotojams, dalyvaujantiems savanoriškuose užsienio bendrovių esminiuose įvykiuose)
50 EUR/ val.+ trečiųjų šalių įkainiai, mažiausiai 50 EUR
Kitos paslaugos
Pagal susitarimą
Mokesčius už anksčiau išvardytas finansines priemones ar sandorius galima gauti paprašius.
Klientas gali turėti kitų išlaidų, įskaitant mokesčius ir trečiųjų šalių mokesčius, susijusius su finansinių priemonių sandoriais. Тrečiųjų asmenų išlaidos
Prisegtame dokumente - „Ex-ante išlaidų ir mokesčių atskleidimas“, klientas gali rasti apibendrintą informaciją apie visas einamąsias išlaidas ir mokesčius, kuriuos klientas gali tikėtis sumokėti, jei tam tikrą finansinę priemonę išlaikytų per vienerius kalendorinius metus. Dokumente “Ex-ante išlaidų ir išlaidų atskleidimas” nėra atsižvelgiama į pagrindinės finansinės priemonės rinkos kainos pokyčius.
Pasaulio vertybinių popierių rinka
Frankfurto vertybinių popierių birža, Vokietija
10-я в мире фондовая биржа по рыночной капитализации