Fiduciariniai indėliai

Ideali pusiausvyra tarp pajamų ir rizikos

Fiduciarinis (pasitikėjimo) indėlis – tai indėlis, kurį Jūsų nurodymu Steponkus&CO FMAB, kaip Jūsų agentas, atidaro savo vardu viename iš tarptautinių bankų. Tačiau Jūs įnešate savo lėšas ir prisiimate finansinės institucijos, kurioje atidarytas fiduciarinis indėlis, kreditinę riziką.

Pagrindiniai fiduciarinio indėlio privalumai:
Kaip tai veikia?

Klientas, pasinaudojęs Steponkus&CO FMAB tarpininkavimo paslaugomis, atidaro fiduciarinį indėlį ir gauna pajamas už indėlį, kartu išsaugodamas savo privatumą. Pasibaigus indėlio terminui, pinigai, kartu su priskaičiuotomis palūkanomis, pervedami į kliento sąskaitą. Taip pat galima susitarti dėl pinigų išėmimo ir įnešimo bet kuriuo metu, netaikant baudų (sąlygos yra aptariamos individualiai).

Norėdami atlikti pasitikėjimo sandorį, Jūs privalote atidaryti sąskaitą, pasirašyti konkrečią fiduciarinio indėlio sutartį, turėti pakankamą pinigų sumą ir dokumentus, patvirtinančius piniginių lėšų kilmės teisėtumą. Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų pasiūlymo privalumus arba susipažinti su sutarties tekstu, susisiekite su savo brokeriu.

Rizika

Klientas privalo įvertinti pačias populiariausias rizikas, susijusias su finansinių investicijų įgyvendinimu:

Rinkos rizika – tikimybė patirti nuostolius dėl valiutų kurso, palūkanų normų ir kitų veiksnių pokyčių. Rinkos rizika gali būti skirstoma į:

Likvidumo rizika – tikimybė patirti nuostolius dėl nepakankamo rinkos likvidumo, dėl kurio tampa sunku arba neįmanoma parduoti ar nupirkti turto.

Teisinė rizika (teisės aktų rizika) – tikimybė patirti nuostolius, susijusius su valstybėje taikomais įstatymų pakeitimais arba naujų teisės aktų priėmimu, dėl kurių galima patirti papildomų išlaidų arba dėl kurių gali sumažėti indėlių rentabilumas (taip pat mokestinė rizika).

Kredito rizika – tikimybė patirti nuostolius dėl sandorio partnerio (taip pat banko) negebėjimo arba atsisakymo įvykdyti įsipareigojimus pagal atitinkamos sutarties sąlygas. Banko nemokumo atveju – fiduciarinių indėlių turėtojų reikalavimai patenkinami tik po visų fizinių asmenų bei kitų reikalavimų patenkinimo, kurie nurodyti atitinkamos šalies įstatymuose (jei tokie yra), kartu su kitais kreditoriais ir iki akcininkų reikalavimų patenkinimo.

Operacijų rizika – tikimybė patirti nuostolius dėl netinkamo arba ne visų vidaus procedūrų įvykdymo, dėl žmogiškojo faktoriaus, sistemos funkcionavimo sąlygų ar kito išorinio veiksnio.

Šalies rizika (politinė ir ekonominė) – tikimybė patirti nuostolius, atsiradusius dėl šalies arba regiono įvykių padarinių, neigiamai paveikusių šalies politinę ir / ar ekonominę situaciją, kurie turėjo tiesioginę įtaką visuomenei, šalies pagrindinės veiklos rūšims.

Techninė rizika – rizika, kuri gali atsirasti dėl ryšio ir / ar prekybos platformų priemonių gedimo, klaidų, ribotos prieigos prie interneto ar kitų sutrikimų bei techninių priemonių gedimų.

Sandorio šalies (tarpininko) rizika – rizika, kad verslo partneris (taip pat brokeris) nesugebės tinkamai įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų ir dėl to klientai patirs nuostolių.

Niujorko vertybinių popierių birža
Нью-Йорская фондовая биржа на Wall Street в Нью-Йорке является одной из самых больших в мире фондовых бирж по рыночной капитализации компаний, которые на ней торгуют.