Documents

For clients

For a start of cooperation it is necessary to sign the Agreement for the provision of investment services.

Investment services provision contract (legal entities)
Investment services provision contract (natural persons)
Terms and Conditions (General part of Investment services provision contract)
Audit reports
Auditor's report for year 1998
Auditor's report for year 2001
Auditor's report for year 2002
Auditor's report for year 2003
Auditor's report for year 2004
Auditor's report for year 2005
Auditor's report for year 2006
Auditor's report for year 2007
Auditor's report for year 2008
Auditor's report for year 2009
Auditor's report for year 2010
Auditor's report for year 2011
Auditor's report for year 2012
Auditor's report for year 2013
Auditor's report for year 2014
Auditor's report for year 2015
Independent auditor's report for the year 2017
Notes to the set of annual financial statements 2017
Independent auditor's report, financial statements and annual report for the year 2018
Regulations and Policies
Remuneration Policy
Basic information on investors' liability protection
Investor protection measures
Finansinės priemonės ir galimos investavimo į finansines priemones rizikos
Pavedimų vykdymo, sujungimo ir sandorių paskirstymo politika
Interesų konfliktų vengimo politika bei skatinimo priemonių aprašymas
Klientų skirstymo į neprofesionalius, profesionalius ir tinkamas sandorio šalis tvarka
Trečiųjų asmenų, kuriems saugoti gali būti perduotas klientų turtas, sąrašas
Liabilities to insure investors
Personal Data Processing Policy
Procedures for the Implementation of Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Measures
Order execution policy