Documents

For legal entities

For a start of cooperation it is necessary to sign the Agreement for the provision of investment services.

Contract for investments provision
Additionally

Our company appreciates the cooperation with each new client. We strictly adhere to the principles of the policy «Know your customer». In this regard, you are kindly requested to provide additional information about the company according to The List of Additional Documents, complete our The Questionnaire and form The Wolfsberg Group Anti-Money Laundering.

KYC Questionnaire
Additional documents
AML Wolfsberg Questionnaire
Terms and Conditions
Personal data processing policy
Audit reports
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 1998 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2001 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2002 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybe už 2003 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybe už 2004 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybe už 2005 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2006 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2007 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2008 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2009 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2010 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2011 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2012 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2013metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2014 metus
Audito išvada ir finansinė atskaitomybė už 2015 metus
Independent auditor's report_to the shareholders
Independent auditor's report
Steponku&Co FM AB notes to the set of annual financial statements 2017
Independent auditors report 2018
Regulations
Investicinių paslaugų teikimo sutartis (Fiziniams asmenims)
Investicinių paslaugų teikimo sutartis (Juridiniams asmenims)
Sutarties Nuostatos ir sąlygos
Darbuotojų atlyginimų politika
Pagrindinė informacija apie įsipareigojimų investuotojams apsaugą
Investuotojų apsaugos priemonės
Finansinės priemonės ir galimos investavimo į finansines priemones rizikos
Pavedimų vykdymo, sujungimo ir sandorių paskirstymo politika
Interesų konfliktų vengimo politika bei skatinimo priemonių aprašymas
Klientų skirstymo į neprofesionalius, profesionalius ir tinkamas sandorio šalis tvarka
Trečiųjų asmenų, kuriems saugoti gali būti perduotas klientų turtas, sąrašas
StCo AML
Investor Protection
Liabilities to insure investors